28.01.2021

Valideyn, müəllim və şagird seminar.

Məktəblərdə  əlverişli  təlim  mühitinin  yaradılması  istiqamətində  müəllimlər, şagirdlər,  valideynlərin  iştirakı  ilə  onlayn  formada  seminarlar  keçirilmiş,  müzakirələr  aparılmışdır.


Açar sözlər: ,  ,  ,