28.01.2021

Risk qurupuna diqqət.

2020-2021-ci  dərs  ilində  Xocalı  rayonu  təhsil  müəssisələrində  risk  qrupuna  daxil  olan  şagird  yoxdur, ancaq  bu  məsələnin  diqqət  mərkəzində  saxlanılması  məktəblərə  bir vəzifə  olaraq  tapşırılmışdır.


Açar sözlər: ,  ,  ,