15.12.2020

Ailə və nigah.

 1. Ailə dəyərlərinin möhkəmləndirilməsi cəmiyyətin mənəvi sağlamlığının əsasıdır. Azərbaycanda Dövlət ailə siyasətinin formalaşması ümummilli   lider H.Əliyevin adı ilə bağlıdır. H.Əliyev və İ Əliyev hər zaman ailə dəyərlərinəyüksək qiymət veriblər bu bütün gənclərə nümunə olmalıdır.Ailədə əxlaq mənnəviyat və vətənpərvərliyin əsası qoyulur. Sağlam,möhkəm ailə hər bir cəmiyyətin çiçəklənməsinin qarantidir.                                                              2. Erkən yaşda qurulan nigah 18 yaşı tamam olmayan yeniyetmələrin sağlamlığına, gələcək həyatlarına ciddi mənfi təsir göstərir, bu da öz növbəsində  gələcəkdə ailədaxili zorakılıq hallarını ortaya çıxarır. Erkənnigah problemi ilə bağlı aparılan araşdırmalar və bu puroblemin qarşısının alınması məksədi ilə son illərdə həyata keçirilən tədbirlər, mübarizə yolları davam edir.                                                                  

3. Respublikamızda qeydə alınan nigahların 56%-i qohumlar arasındadır. Hər il təxminən 300-dən çox övladı xəstə doğulan valideyin olur.Bunlardan 6,9%-i qohum nigahından dünyaya gələnlərdir.Qohum evliliyi istəyən gənclər nəzərə almalıdırlar ki, onların uşaqlarının yaşam şansı çox aşağı olacaq, dərmanlardan aslı qalacaqlar.


Açar sözlər: ,  ,  ,