29.10.2019

“Beynəlxalqn Məktəb Kitabxanaları Günü”.

                                   Xocalı rayon 3 nömrəli tam orta məktəbdə “BeynəlxalqnMəktəb Kitabxanaları Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirildi.Tədbirdə məktəbin direktoru Eldəniz Məhərrəmov  çıxış etdi. O, qeydetdi ki,ümumilikdə cəmiyyətin mariflənməsində kitabxanaların  rolu misilsizdir.Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində də məktəb kitabxanalarının rolu danılmazdır.

Kitabın insan kamilləşməsində də böyük əhəmiyyəti vardır.Çox mütüliə edən insan yüksək intellektə malik olur. “Oxumaq, oxumaq, beşikdən ta qəbir evinə qədər oxumaq” deyən peyğəmbərimiz də mütaliənən nə qədər əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışdır. Daha sonra məktəbin müəllimləri də çıxış edərək insan həyatında kitabın və kitabxanaların əhəmiyyətindən danışdılar.


Açar sözlər: ,  ,  ,  ,