10.06.2019

Əlifba bayramı.

Məktəbin direktoru Arzu Hacıyeva tədbiri açaraq birinciləri təbrik etdi. Tədbirdə müəllimlər,şagirdlər və valideyinlər iştirak edirdilər.

Tədbirdə birincilər şerlər söylədilər, kompazisiyalar göstərdilər, rəqslər etdilər,bir il ərzində öyrəndiklərini nümayiş etdirdilər.

 


Açar sözlər: ,  ,  ,